Lis Regnarsson

Lis og Kajs brudebillede

Lis og Kajs brudebillede 1963

Fra v. Karin, Lis og Ragna Hedelyst. 1962  ca.

Fra v. Karin, Lis og Ragna Hedelyst. 1962 ca.

Lis døde i 1969

Kaj døde i 2011

Lis ca. 1942