Claus Berthelsen

Claus er gift med Åse som har sønnen Denis