Gustav Bertelsen

Guustav soldat i 1949

CCI13022014_00004 - Kopi

Grethe

Grete Bertelsen

Erik Bertelsen på besøg hos Grete Bertelsen

Gustav og Grete blev gif 1956. Gustav døde i 1979