Karen Mortensen

Fra H. mor Jenny, Evald,Tove, Karen og Lis, de kørte i Evalds -dengang – smarte bil, på et besøg hos Tove ved Trelle Næs 1952

Karen 2004

Karen på hendes terrasse Mølle Parken? 2004

Søster Karen og Evald Mortensen Det kunne se ud, som om de var på vej til et eller andet Kirklig. årstal ?

Karen og Evald Mortensen

Evald døde den 6. april 2004

Karen døde 9. noverber 2010