Velkommen

Det lille husmandssted Hedelyst i Vendal, blev til virkelighed i 1895 da en driftig mand ved navn Mikkel Frank besluttede sig for at bo der. Læs mere om ham på siden; Hedelysts Historie. Denne hjemmeside er for efterkommerne efter Jenny og Bernhard Bertelsen. De bliv gift i april 1923. De havde kort forinden købt det lille – 10 tønder store – husmandssted  Hedelyst, beliggende i Vestsalling få hundrede meter fra Limfjorden. I perioden frem til 1942 blev der her født 12 børn, 5 piger og 7 drenge. Det blev til 40 børnebørn og ca. 80 oldebørn, tipoldebørn har jeg ikke styr på endnu.. De blev boende indtil 1967, hvor ejendommen ligesom de omkringliggende blev udstykket til sommerhusgrunde og de flyttede til et hus på amtsvejen øst for Lihme, hvor der tidligere havde været tømmerhandel. Hvis I har historiske billeder fra Hedelyst eller familiebilleder, eller I har lyst til at skrive om oplevelser I har haft på Hedelyst, er I meget velkommen til at sende det til mig. Det kunne også være, lyd optagelser, video klip, der er relevante fra 1923 og fremefter.. Det er ikke min intention, at det er mig alene, der bestemmer, hvad der ligger på de enkelte søskendes og efterkommeres sider. Det, der nu er lagt ind, er blot for at illustrere, hvordan hjemmesiden kan anvendes. Jeg håber, at  hver slægtsgren, vil give mig oplysninger om hvad der skal stå på de pågældende sider.

Jenny og Bernhard Bertelsen Sølvbryllup 1948

Jenny og Bernhard Bertelsen Sølvbryllup 1948.
forrest fra v. Bertel, Tove, Mor Jenny, Ove, Bernhard, Erna, Lis, Vagn (Edith og Krestens søn), Carsten, Erik
bagest, fra v. Karen, Gustav, Bendt,Vagn og (svigerdatter) Gudrun, Edith og (svigersøn) Kresten m. deres datter Inge på armen.

Gem